Detailplaneeringute koostamine ja...(üleval)

Detailplaneeringute koostamine ja õigusabi haldusküsimustes

Tere tulemast MaastikConsult OÜ kodulehele!

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

  • detailplaneeringute koostamine
  • üld- ja teemaplaneeringute koostamine
  • maastiku arhitektuursete hindamiste ja analüüside koostamine
  • dendroloogiliste hindamiste koostamine
  • keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine
  • haljastusprojektide koostamine
  • õigusabi osutamine planeerimis ja keskkonnaalastes küsimustes